สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเฟือง รุ่น PRA

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเฟือง รุ่น PRA
Peripheral Turbine Pump PRA Series

การใช้งานโดยทั่วไป
สำหรับสูบน้ำสะอาด ต้องการน้ำน้อยและสูบน้ำส่งได้สูงเหมาะสำหรับ
1.บ้านพักอาศัย
2.อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
3.งานระบบเพิ่มแรงดันขนาดเล็ก
4.งานระบบหม้อแรงดันขนาดเล็ก


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
PRA Series ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
• ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) : 1 นิ้ว (Inch)
• พิกัดกำลังมอร์เตอร์ (Power Output Range) : 0.37-2.0 กิโลวัตต์(kW)
• ปริมาณน้ำ (Capacity) : 0.3-4.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m3/hr)
• ส่งน้ำได้สูง (Head) : 5-88 เมตร (m)