สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดคู่ผลิตจากเหล็กหล่อ รุ่น CDA

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบใบพัดคู่ผลิตจากเหล็กหล่อ รุ่น CDA
Twin Impellers In Cast Iron Centrifugal Pump

การใช้งานโดยทั่วไป
1.บ้านพักอาศัย
2.สูบน้ำในอุตสาหกรรม
3.งานระบบเพิ่มแรงดัน
4.งานระบบสปริงเกลอร์


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
CDA Series ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
• ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) : 1-1 1/4 นิ้ว (Inch)
• พิกัดกำลังมอร์เตอร์ (Power Output Range) : 0.55-4.0 กิโลวัตต์(kW)
• ปริมาณน้ำ (Capacity) : 1.2-12.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m3/hr)
• ส่งน้ำได้สูง (Head) : 17-76.5 เมตร (m)