สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : กระบอกไฮโดรลิค EX / ESX Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

กระบอกไฮโดรลิค EAGLE PRO
EX / ESX Series
(SINGLE HYDRAULIC CYLINDER)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ESX-100012 • CAPACITY(Ton) : 1000
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 727
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 530
• WEIGHT (kg) : 1145
ESX-10002 • CAPACITY(Ton) : 1000
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 477
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 530
• WEIGHT (kg) : 799
ESX-10006 • CAPACITY(Ton) : 1000
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 577
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 530
• WEIGHT (kg) : 937
ESX-10010 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 250
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 379
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 168
• WEIGHT (kg) : 52
ESX-10012 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 429
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 168
• WEIGHT (kg) : 58
ESX-1002 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 182
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 168
• WEIGHT (kg) : 25.7
ESX-1004 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 100
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 232
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 168
• WEIGHT (kg) : 30.6
ESX-1006 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 282
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 168
• WEIGHT (kg) : 35.5
ESX-1008 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 200
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 329
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 168
• WEIGHT (kg) : 46
ESX-15010 • CAPACITY(Ton) : 150
• STROKE (mm) : 250
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 396
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 206
• WEIGHT (kg) : 85
ESX-15012 • CAPACITY(Ton) : 150
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 446
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 206
• WEIGHT (kg) : 94
ESX-1502 • CAPACITY(Ton) : 150
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 182
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 206
• WEIGHT (kg) : 43
ESX-1504 • CAPACITY(Ton) : 150
• STROKE (mm) : 100
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 232
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 206
• WEIGHT (kg) : 53
ESX-1506 • CAPACITY(Ton) : 150
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 282
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 206
• WEIGHT (kg) : 63
ESX-1508 • CAPACITY(Ton) : 150
• STROKE (mm) : 200
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 346
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 206
• WEIGHT (kg) : 75
ESX-20012 • CAPACITY(Ton) : 200
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 462
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
• WEIGHT (kg) : 129
ESX-2002 • CAPACITY(Ton) : 200
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 202
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
• WEIGHT (kg) : 60
ESX-2004 • CAPACITY(Ton) : 200
• STROKE (mm) : 100
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 252
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
• WEIGHT (kg) : 71
ESX-2006 • CAPACITY(Ton) : 200
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 302
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 228
• WEIGHT (kg) : 83
ESX-25012 • CAPACITY(Ton) : 250
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 498
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 270
• WEIGHT (kg) : 196
ESX-2502 • CAPACITY(Ton) : 250
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 248
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 270
• WEIGHT (kg) : 105
ESX-2506 • CAPACITY(Ton) : 250
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 348
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 270
• WEIGHT (kg) : 142
ESX-30012 • CAPACITY(Ton) : 300
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 517
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 285
• WEIGHT (kg) : 224
ESX-3002 • CAPACITY(Ton) : 300
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 267
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 285
• WEIGHT (kg) : 126
ESX-3006 • CAPACITY(Ton) : 300
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 367
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 285
• WEIGHT (kg) : 165
ESX-40012 • CAPACITY(Ton) : 400
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 565
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 325
• WEIGHT (kg) : 318
ESX-4002 • CAPACITY(Ton) : 400
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 315
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 325
• WEIGHT (kg) : 195
ESX-4006 • CAPACITY(Ton) : 400
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 415
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 325
• WEIGHT (kg) : 245
ESX-50012 • CAPACITY(Ton) : 500
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 595
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 373
• WEIGHT (kg) : 451
ESX-5002 • CAPACITY(Ton) : 500
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 345
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 373
• WEIGHT (kg) : 283
ESX-5006 • CAPACITY(Ton) : 500
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 445
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 373
• WEIGHT (kg) : 349
ESX-5010 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 250
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 362
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 123
• WEIGHT (kg) : 30
ESX-5012 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 412
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 123
• WEIGHT (kg) : 34
ESX-502 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 147
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 123
• WEIGHT (kg) : 11.6
ESX-504 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 100
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 197
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 123
• WEIGHT (kg) : 14.9
ESX-506 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 247
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 123
• WEIGHT (kg) : 18
ESX-508 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 200
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 312
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 123
• WEIGHT (kg) : 26
ESX-60012 • CAPACITY(Ton) : 600
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 621
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 402
• WEIGHT (kg) : 546
ESX-6002 • CAPACITY(Ton) : 600
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 371
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 402
• WEIGHT (kg) : 354
ESX-6006 • CAPACITY(Ton) : 600
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 471
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 402
• WEIGHT (kg) : 431
ESX-80012 • CAPACITY(Ton) : 800
• STROKE (mm) : 300
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 674
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 472
• WEIGHT (kg) : 825
ESX-8002 • CAPACITY(Ton) : 800
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 424
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 472
• WEIGHT (kg) : 560
ESX-8006 • CAPACITY(Ton) : 800
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 524
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 472
• WEIGHT (kg) : 665
EX-102 • CAPACITY(Ton) : 10
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 122
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 68
• WEIGHT (kg) : 3.1
EX-104 • CAPACITY(Ton) : 10
• STROKE (mm) : 100
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 172
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 68
• WEIGHT (kg) : 4.4
EX-106 • CAPACITY(Ton) : 10
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 222
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 68
• WEIGHT (kg) : 5.7
EX-202 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 126
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 78
• WEIGHT (kg) : 4
EX-204 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 100
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 176
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 78
• WEIGHT (kg) : 5.3
EX-206 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 226
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 78
• WEIGHT (kg) : 6.6
EX-302 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 137
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 103
• WEIGHT (kg) : 7.9
EX-304 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 100
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 187
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 103
• WEIGHT (kg) : 10.7
EX-306 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 150
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 237
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 103
• WEIGHT (kg) : 13.5