สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : กระบอกไฮโดรลิค ESH Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

กระบอกไฮโดรลิค EAGLE PRO
ESH Series
(HOLLOW SINGLE ACTING HYDRAULIC CYLINDER)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ESH-1003 • CAPACITY(Ton) : 95
• STROKE (mm) : 76
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 254
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 212
• CENTRE HOLE G (mm) : 79
• WEIGHT (kg) : 59.5
ESH-120 • CAPACITY(Ton) : 13
• STROKE (mm) : 7.8
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 69
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
• CENTRE HOLE G (mm) : 19.5
• WEIGHT (kg) : 1.5
ESH-121 • CAPACITY(Ton) : 13
• STROKE (mm) : 42
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 120
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
• CENTRE HOLE G (mm) : 19.5
• WEIGHT (kg) : 2.8
ESH-123 • CAPACITY(Ton) : 13
• STROKE (mm) : 76
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 184
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 70
• CENTRE HOLE G (mm) : 19.5
• WEIGHT (kg) : 4.4
ESH-202 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 50
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 162
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 99
• CENTRE HOLE G (mm) : 26.9
• WEIGHT (kg) : 7.3
ESH-206 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 155
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 306
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 99
• CENTRE HOLE G (mm) : 26.9
• WEIGHT (kg) : 13.4
ESH-302 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 64
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 178
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 115
• CENTRE HOLE G (mm) : 33.27
• WEIGHT (kg) : 10.5
ESH-306 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 155
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 330
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 115
• CENTRE HOLE G (mm) : 33.27
• WEIGHT (kg) : 19.3
ESH-603 • CAPACITY(Ton) : 60
• STROKE (mm) : 76
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 246
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 159
• CENTRE HOLE G (mm) : 53.8
• WEIGHT (kg) : 27.4
ESH-606 • CAPACITY(Ton) : 60
• STROKE (mm) : 153
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 323
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 159
• CENTRE HOLE G (mm) : 53.8
• WEIGHT (kg) : 34.8