สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : กระบอกไฮโดรลิค ED Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

กระบอกไฮโดรลิค EAGLE PRO
ED Series
(DOUBLE ACTING HYDRAULIC CYLINDER)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ED-10013 • CAPACITY(Ton) : 95
• STROKE (mm) : 333
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 524
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 177
• WEIGHT (kg) : 93
ED-10018 • CAPACITY(Ton) : 95
• STROKE (mm) : 460
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 687
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 177
• WEIGHT (kg) : 117
ED-1006 • CAPACITY(Ton) : 95
• STROKE (mm) : 168
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 357
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 177
• WEIGHT (kg) : 61
ED-1010 • CAPACITY(Ton) : 10
• STROKE (mm) : 254
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 409
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 72.9
• WEIGHT (kg) : 12
ED-1012 • CAPACITY(Ton) : 10
• STROKE (mm) : 307
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 457
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 72.9
• WEIGHT (kg) : 14
ED-15013 • CAPACITY(Ton) : 140
• STROKE (mm) : 333
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 582
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 204
• WEIGHT (kg) : 124
ED-1502 • CAPACITY(Ton) : 140
• STROKE (mm) : 57
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 196
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 204
• WEIGHT (kg) : 49
ED-1506 • CAPACITY(Ton) : 140
• STROKE (mm) : 156
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 385
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 204
• WEIGHT (kg) : 93
ED-20013 • CAPACITY(Ton) : 200
• STROKE (mm) : 330
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 680
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 248
• WEIGHT (kg) : 199
ED-2006 • CAPACITY(Ton) : 200
• STROKE (mm) : 152
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 430
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 248
• WEIGHT (kg) : 147
ED-3006 • CAPACITY(Ton) : 300
• STROKE (mm) : 153
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 485
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 312
• WEIGHT (kg) : 200
ED-3014 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 368
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 549
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 105
• WEIGHT (kg) : 31
ED-308 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 209
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 387
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 105
• WEIGHT (kg) : 20
ED-5013 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 334
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 509
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 127
• WEIGHT (kg) : 52
ED-5020 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 511
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 733
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 127
• WEIGHT (kg) : 70
ED-506 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 156
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 331
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 127
• WEIGHT (kg) : 30
ED-7513 • CAPACITY(Ton) : 75
• STROKE (mm) : 333
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 525
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 146
• WEIGHT (kg) : 68
ED-756 • CAPACITY(Ton) : 75
• STROKE (mm) : 156
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 347
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 146
• WEIGHT (kg) : 41