สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : กระบอกไฮโดรลิค EDH Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

กระบอกไฮโดรลิค EAGLE PRO
EDH Series
(HOLLOW DOUBLE ACTING HYDRAULIC CYLINDER)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
EDH-1001 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 38
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 165
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 212
• CENTRE HOLE G (mm) : 79
• WEIGHT (kg) : 37
EDH-10010 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 257
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 460
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 212
• CENTRE HOLE G (mm) : 79
• WEIGHT (kg) : 93
EDH-1003 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 76
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 254
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 212
• CENTRE HOLE G (mm) : 79
• WEIGHT (kg) : 56
EDH-1006 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 153
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 342
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 212
• CENTRE HOLE G (mm) : 79
• WEIGHT (kg) : 71
EDH-1508 • CAPACITY(Ton) : 150
• STROKE (mm) : 203
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 249
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 247
• CENTRE HOLE G (mm) : 79
• WEIGHT (kg) : 103
EDH-3010 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 258
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 431
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 115
• CENTRE HOLE G (mm) : 33
• WEIGHT (kg) : 25
EDH-307 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 178
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 330
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 115
• CENTRE HOLE G (mm) : 33
• WEIGHT (kg) : 18
EDH-6010 • CAPACITY(Ton) : 60
• STROKE (mm) : 257
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 438
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 159
• CENTRE HOLE G (mm) : 54
• WEIGHT (kg) : 47
EDH-603 • CAPACITY(Ton) : 60
• STROKE (mm) : 89
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 246
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 159
• CENTRE HOLE G (mm) : 54
• WEIGHT (kg) : 27
EDH-606 • CAPACITY(Ton) : 60
• STROKE (mm) : 166
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 323
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 159
• CENTRE HOLE G (mm) : 54
• WEIGHT (kg) : 34