สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : กระบอกไฮโดรลิค ESA Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

กระบอกไฮโดรลิค EAGLE PRO
ESA Series
(ALUMINUM HYDRAULIC CYLINDER)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ESA-1002 • CAPACITY(Ton) : 100
• STROKE (mm) : 54
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 208
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 180
• WEIGHT (kg) : 17
ESA-202 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 54
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 162
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 85
• WEIGHT (kg) : 3
ESA-204 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 105
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 212
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 85
• WEIGHT (kg) : 3.8
ESA-206 • CAPACITY(Ton) : 20
• STROKE (mm) : 156
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 262
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 85
• WEIGHT (kg) : 4.6
ESA-302 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 54
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 172
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 110
• WEIGHT (kg) : 5.1
ESA-304 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 105
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 222
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 110
• WEIGHT (kg) : 6.4
ESA-306 • CAPACITY(Ton) : 30
• STROKE (mm) : 156
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 272
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 110
• WEIGHT (kg) : 7.6
ESA-552 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 54
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 182
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 140
• WEIGHT (kg) : 8.6
ESA-554 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 105
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 232
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 140
• WEIGHT (kg) : 10.6
ESA-556 • CAPACITY(Ton) : 50
• STROKE (mm) : 156
• CLOSED HEIGHT A(mm) : 282
• OUTSIDE DIAMETER D(mm) : 140
• WEIGHT (kg) : 12.5