สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ชุดลูกบล็อกถอดหัวน๊อต (5ชิ้น/ชุด)พิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ชุดลูกบล็อกถอดหัวน๊อต (5ชิ้น/ชุด)พิเศษ
Irwin Bolt Grip Fastener Remover Sets

Save time removing rounded-off, rusted tight or painted-over bolts with Irwin T54125 5 Piece Speciality Set. The universal unique design fits all type of fasteners, and reduces stripping damage by driving the fastener on the sides instead of forcing the corners.
The specially designed reverse spiral flutes bite down, and being tougher than tool steel easily grips the bolt and extracts it. The high carbon steel of this set will ensure longer life and greater durability. The set works with 3/8 inch square drives.
The set can be used with hand ratchets, impact wrenches and air wrenches; hexagonal flats for use with flat wrench, pliers, adjustable wrench, sockets or VISE-GRIP locking pliers.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
T54125 • Grips both metric and imperial
• Supplied as a 5 piece set
• Comprises of 3/4 inch (19mm), 13/16 inch (21mm) 7/8 inch (22mm), 15/16 inch (24mm) and 1 inch (25mm)