สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : แกนเตเปอร์ (Drill Chuck Arbors) GROZ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

แกนเตเปอร์ (Drill Chuck Arbors) GROZ
Product Brief

Drill Chuck Arbors are used to mount a drill chuck or any other tool which has a female taper shank onto a machine such as a drilling machine which has a female taper shank socket in its workhead

Groz manufactures the following types of arbors:
• Jacobs Taper Arbors
• Taper Shank Arbors - DIN 238

Manufactured from selected case hardened Hi-Tensile Steel (20 MnCr5/SAE8620), all arbors are case hardened 54-58 HRC for increased resistance to wear

Precision grinding to very close tolerance with cocentricity controlled to within 0.0004" (10 microns) and accurately gauged self locking tapers ensure close tolerance fit

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
• ผลิตจากเหล็ก Hi Tensile Steel (20 Mn Cr5 / SAE 8620)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
07600 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-11
• Morse Taper (MT) : 1
• Jacobs Taper (JT) : 1
07602 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-13
• Morse Taper (MT) : 1
• Jacobs Taper (JT) : 3
07603 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-133
• Morse Taper (MT) : 1
• Jacobs Taper (JT) : 33
07604 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-16
• Morse Taper (MT) : 1
• Jacobs Taper (JT) : 6
07605 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-21
• Morse Taper (MT) : 2
• Jacobs Taper (JT) : 1
07606 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-22
• Morse Taper (MT) : 2
• Jacobs Taper (JT) : 2
07607 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-23
• Morse Taper (MT) : 2
• Jacobs Taper (JT) : 3
07608 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-24
• Morse Taper (MT) : 2
• Jacobs Taper (JT) : 4
07609 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-25
• Morse Taper (MT) : 2
• Jacobs Taper (JT) : 5
07610 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-26
• Morse Taper (MT) : 2
• Jacobs Taper (JT) : 6
07612 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-233
• Morse Taper (MT) : 2
• Jacobs Taper (JT) : 33
07613 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-31
• Morse Taper (MT) : 3
• Jacobs Taper (JT) : 1
07614 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-32
• Morse Taper (MT) : 3
• Jacobs Taper (JT) : 2
07615 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-33
• Morse Taper (MT) : 3
• Jacobs Taper (JT) : 3
07616 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-34
• Morse Taper (MT) : 3
• Jacobs Taper (JT) : 4
07617 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-35
• Morse Taper (MT) : 3
• Jacobs Taper (JT) : 5
07618 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-36
• Morse Taper (MT) : 3
• Jacobs Taper (JT) : 6
07620 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-333
• Morse Taper (MT) : 3
• Jacobs Taper (JT) : 33
07621 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-42
• Morse Taper (MT) : 4
• Jacobs Taper (JT) : 2
07622 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-43
• Morse Taper (MT) : 4
• Jacobs Taper (JT) : 3
07623 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-44
• Morse Taper (MT) : 4
• Jacobs Taper (JT) : 4
07624 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-45
• Morse Taper (MT) : 4
• Jacobs Taper (JT) : 5
07625 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-46
• Morse Taper (MT) : 4
• Jacobs Taper (JT) : 6
07626 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-52
• Morse Taper (MT) : 5
• Jacobs Taper (JT) : 2
07627 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-53
• Morse Taper (MT) : 5
• Jacobs Taper (JT) : 3
07628 • Jacobs Taper Arbors รุ่น GAT-54
• Morse Taper (MT) : 5
• Jacobs Taper (JT) : 4