สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เขาควาย GROZ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

GROZ เขาควาย OUTSIDE CALIPER ใช้จับขนาดชิ้นงาน และใช้ในงานกลึงเหล็ก
Product Brief

Calipers are one of the oldest type of comparison measuting tools. These are designed for taking comparitive measurements and transferring the dimensions to a micrometer, precision rule etc.

Dividers are used for marking out circles on steel or transferring measurement from master templates

Manufactured from selected steel, calipers and dividers have a spring joint for precision settings. The legs pivot on a roller and are tensioned by bow spring. The fulcrum stud has a large bearing surface that prevents side deflection of legs

Adjustment is made by opening and closing of the legs by means of an adjusting nut

Divider points are hardened 50-55 HRC for increased wear resistance


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
OD/10 • Ordering Nr. : 01414
• Size (L) : 10" (250mm)
OD/12 • Ordering Nr. : 01415
• Size (L) : 12" (300mm)
OD/3 • Ordering Nr. : 01410
• Size (L) : 3" (75mm)
OD/4 • Ordering Nr. : 01411
• Size (L) : 4" (100mm)
OD/6 • Ordering Nr. : 01412
• Size (L) : 6" (150mm)
OD/8 • Ordering Nr. : 01413
• Size (L) : 8" (200mm)