สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ด้ามจับดอกต๊าป แบบหัวก๊อกแก๊ก GROZ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

ด้ามจับดอกต๊าป แบบหัวก๊อกแก๊ก GROZ กรอซ
Product Brief

This range of tap wrenches are ideal for holding taps, reamers, screw extractors and other such small hand turned tools. All wrenches have a sliding T handle frictionally held, that allows these tap wrenches to be used even in confined spaces

Ratchet Type [No. 093R]

These tap wrenches have self centering hardened steel jaws and knurled chuck sleeve, which provide positive grip on taps, reamers and other such small tools. The ratchet can be set left or right, or direct engagement in neutral position. This feature allows them to be used in confined areas with ease


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TW/5-16 • Ordering Nr. : 09321
• Overall Length ความยาวตัว : 4.3/8" (111mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 3/16" - 5/16" (4.6 - 8 mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 1/4" - 1/2" (M6 - M12 mm)
TW/R/1-4 • Ordering Nr. : 09320
• Overall Length ความยาวตัว : 3.3/8" (86mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 7/64" - 7/32" (2.6 - 5.5 mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 5/32" - 1/4" (M4 - M6 mm)