สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ด้ามต๊าปตัวผู้ แบบปรับเลื่อนได้ - ทรงยาว GROZ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

ด้ามต๊าปตัวผู้ แบบปรับเลื่อนได้ - ทรงยาว GROZ กรอซ
ADJUSTABLE TAP & REAMER WRENCHES
Product Brief

Extra Heavy Duty, Industrial quality
Especially useful for working with large diameter taps
Nr. 0, 5 & 6 have a forged steel body, Nr. 00 is Zinc Die Cast
Nr. 7 & 8 are cast from S.G. iron


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ARWR/SG/0 • Ordering Nr. : 09221
• Length ความยาว : 8" (200mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 3/32" - 1/2" (2.5 - 12.0mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 1/8" - 3/8" (M1 - M12 mm)
ARWR/SG/00 • Ordering Nr. : 09220
• Length ความยาว : 4.88" (122mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 5/64" - 9/32" (2 - 7.35mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 1/8" - 1/4" (M1-M6 mm)
ARWR/SG/5 • Ordering Nr. : 09222
• Length ความยาว : 10.8" (270mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 11/64" - 9/16" (4.25 - 14.4mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 3/16" - 5/8" (M4 - M16 mm)
ARWR/SG/6 • Ordering Nr. : 09223
• Length ความยาว : 14.8" (370mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 11/64" - 11/16" (4.25-17.7mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 3/16" - 7/8" (M4-M20 mm)
ARWR/SG/7 • Ordering Nr. : 09224
• Length ความยาว : 19.6" (490mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 1/4" - 29/32" (6.8 - 23.35mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 1/4" - 1.1/8" (M6 - M30 mm)
ARWR/SG/8 • Ordering Nr. : 09225
• Length ความยาว : 29.6" (740mm)
• Jaw Holding Capacity ขนาดความสามารถจับดอก :
- Square Size ก้านดอกจัตุรัส : 3/8" - 1.13/32" (9.2 - 36.0mm)
- Tap Size ขนาดต๊าป : 1/2" - 1.3/4" (M9 - M45 mm)