สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เหล็กดูด 2 ขา E-OK-DJP (OK-2JP)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

เหล็กดูด 2 ขา OKURA 2-JAW GEAR PULLER มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 - 16 นิ้ว ดูดได้ 95 - 440 มม.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
E-OK-DJP-03 (OK-2JP-3) • ขนาด 3 นิ้ว
• ดูดได้ 95 มม.
• เพลา 10 x 95 มม.
• น้ำหนัก 0.30 กก.
E-OK-DJP-04 (OK-2JP-4) • ขนาด 4 นิ้ว
• ดูดได้ 130 มม.
• เพลา 13 x 130 มม.
• น้ำหนัก 0.55 กก.
E-OK-DJP-06 (OK-2JP-6) • ขนาด 6 นิ้ว
• ดูดได้ 185 มม.
• เพลา 18 x 185 มม.
• น้ำหนัก 1.25 กก.
E-OK-DJP-08 (OK-2JP-8) • ขนาด 8 นิ้ว
• ดูดได้ 240 มม.
• เพลา 20 x 240 มม.
• น้ำหนัก 2.30 กก.
E-OK-DJP-10 (OK-2JP-10) • ขนาด 10 นิ้ว
• ดูดได้ 300 มม.
• เพลา 24 x 300 มม.
• น้ำหนัก 3.75 กก.
E-OK-DJP-12 (OK-2JP-12) • ขนาด 12 นิ้ว
• ดูดได้ 340 มม.
• เพลา 27 x 340 มม.
E-OK-DJP-14 (OK-2JP-14) • ขนาด 14 นิ้ว
• ดูดได้ 400 มม.
• เพลา 33 x 400 มม.
E-OK-DJP-16 (OK-2JP-16) • ขนาด 16 นิ้ว
• ดูดได้ 440 มม.
• เพลา 36 x 440 มม.