สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปั๊มมือโยกรุ่น CB-21621-EPA / CB-28P80

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มมือโยกรุ่น CB-21621-EPA / CB-28P80
Hydraulic Hand Pump


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
CB-21621-EPA • Working Pressure : 1400 bar / 20000 psi
• Oil per Stroke : Low 26 - High 1.64 cc
• Oil capacity : 1600 cc
• Weight : 6.5 kg
CB-28P80 • Working Pressure : 2800 bar / 40000 psi
• Oil per Stroke : Low 32 - High 0.9 cc
• Oil capacity : 2260 cc
• Weight : 8.5 kg