สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เขาควายวัดนอกสปริง 7262 - 7244 series

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

เขาควายวัดนอกสปริง มีสปริงและสกรูปรับละเอียดทำให้ใช้งานง่ายขึ้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 155 - 600 มม.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
7244-600 • Size : 600 มม / 24"
• Range : 0 - 590 มม
7262-150 • Size : 155 มม
• Range : 0 - 140 มม
7262-200 • Size : 210 มม
• Range : 0 - 210 มม
7262-300 • Size : 310 มม
• Range : 0 - 220 มม