สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เหล็กดูด 3 ขา E-OK-MF (OK-MF3J)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

เหล็กดูด 3 ขาอเนกประสงค์ MULTI-FUNCTIONAL 3-JAW มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 70 - 450 มม. (3 - 18 นิ้ว)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
E-OK-MF1520 (OK-MF3J-150200) • ขนาด : 150-200 มม. (6" - 8")
E-OK-MF2025 (OK-MF3J-200250) • ขนาด : 200-250 มม. (8" - 10")
E-OK-MF2530 (OK-MF3J-250300) • ขนาด : 250-300 มม. (10" - 12")
E-OK-MF3545 (OK-MF3J-350450) • ขนาด : 350-450 มม. (14" - 18")
E-OK-MF7510 (OK-MF3J-070100) • ขนาด : 70-100 มม. (3" - 4")