สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปั๊มน้ำหอยโข่ง OK-PX-207

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน CENTRIFUGAL SINGLE IMPELLER PUMP
- มีประสิทธิภาพสูง ใช้ไฟน้อย ใช้งานง่าย ทนทานเหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
- การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน
- การต่อสปริงเกอร์ ประปาหมู่บ้านหรือโรงแรม
- ใบพัดทองเหลือง ตัวปั๊มเหล็กหล่อ เพลามอเตอร์แมคคานิคซิล


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
OK-PX-207 • ความเร็วรอบ 2850 รอบ/นาที
• กำลังไฟฟ้า 2200W
• กระแสไฟฟ้า 220V
• ทางน้ำเข้าขนาด 3"
• ทางน้ำออกขนาด 3"
• ระยะดูด 9 เมตร
• สามารถส่งสูง 20 เมตร
• ปริมาณน้ำ 550 ลิตร/นาที