สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Plastic Dustbins

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

80 litre capacity. Designed for domestic and commercial
use. Plastic bins are not suitable for use with hot ashes or large, sharp swarfs


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-907-9050K Dia. 450mm