สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Modular Coolant Hose System

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Threaded Spigots


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
IND-447-7730K Bore Size 1/2", Inlet Size 1/2” NPT Female
Weight each 7g
IND-447-8170K Bore Size 3/4", Inlet Size 3/4” NPT Female
Weight each 10 g
IND-447-6710K Bore Size 1/4", Inlet Size 1/8” NPT Female,
Weight each 2g
IND-447-6730K Bore Size 1/4", Inlet Size 1/4” NPT Female
Weight each 2g
IND-447-6170K Bore Size 1/4", Inlet Size 1/8” NPT Male
Weight each 2g
IND-447-6190K Bore Size 1/4", Inlet Size 1/4” NPT Male
Weight each 2g
IND-447-7170K Bore Size 1/2", Inlet Size 3/8” NPT Male
Weight each 7g
IND-447-7190K Bore Size 1/2", Inlet Size 1/2” NPT Male
Weight each 7g