สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Modular Coolant Hose System

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Junction Pieces


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
IND-447-6310K Y-Piece Type, Weight each 3g, 6mm (1/4") Bore
IND-447-6350K T-Piece Type, Weight each 3g, 6mm (1/4") Bore
IND-447-6370K L-Piece Type, Weight each 4g, 6mm (1/4") Bore
IND-447-7310K Y-Piece Type, Weight each 9g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-7350K T-Piece Type, Weight each 9g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-7370K L-Piece Type, Weight each 12g, 12mm (1/2") Bore