สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Modular Coolant Hose System

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Junction Reducers


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
IND-447-7330K Type 12 to 50 x 6mm, Weigt each 4g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-7510K Type 12 to 6 mm, Weight each 3g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-8510K Type 18 to 12mm, Weight each 5g, 18mm (3/4") Bore