สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Modular Coolant Hose System

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Plastic Valves


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
IND-447-6050K Bore Size 6mm, Inlet Size In-line, Weight each 10g
IND-447-7050K Bore Size 12mm, Inlet Size In-line, Weight each 30g