สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Modular Coolant Hose System

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Metal Ball Valves


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
IND-447-6070K NPT Threads Male 1/8" x 1/8" Female, Weight each 81g
IND-447-6090K NPT Threads Male 1/4" x 1/4" Female, Weight each 80g
IND-447-7090K NPT Threads Male 1/2" x 1/2" Female, Weight each 114g
IND-447-8070K NPT Threads Male 3/4" x 3/4" Female