สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Modular Coolant Hose System

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Nozzles


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
IND-447-6630K Pointed Type, Size 3mm, Weight each 5g, 6mm (1/4") Bore
IND-447-6650K Pointed Type, Size 6mm, Weight each 5g, 6mm (1/4") Bore
IND-447-6670K Flare Type, Size 1.5mm, Weight each 5g, 6mm (1/4") Bore
IND-447-7610K Pointed Type, Size 6mm, Weight each 5g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-7630K Pointed Type, Size 9mm, Weight each 5g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-7650K Pointed Type, Size 12mm, Weight each 5g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-7670K Flare Type, Size 37mm, Weight each 5g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-7690K Pointed Type, Size 62mm, Weight each 5g, 12mm (1/2") Bore
IND-447-8610K Pointed Type, Size 15mm, Weight each 10g, 18mm (3/4") Bore
IND-447-8630K Pointed Type, Size 18mm, Weight each 10g, 18mm (3/4") Bore
IND-447-8650K Flare Type, Size 75mm, Weight each 10g, 18mm (3/4") Bore
IND-447-6610K Pointed Type, Size 1.5mm, Weight each 5g, 6mm (1/4") Bore