สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : คัตเตอร์ตัดแป๊ปทองแดง

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

TUBING CUTTERS(RGCT)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
66737 Item No. 150-L
• Constant Swing Cutter
• Capacity 1/8 - 1 3/8
66742 Item No. 150-LS
• Above with Heavy Duty Wheel
• Capacity 1/4 - 1 3/8
33070 Item No. 205S *
• Above with Heavy Duty Wheel
• Capacity 1/4 - 2 3/8

* Model 205S is suitable for Stainless Steel
34572 • Item No. 152-P
• Above w/Wheel For PVC
• Capacity 1/4 - 2”
32078 • Item No. 151 CSST
• Quick Acting CSST Cutter
• Capacity 3/8 - 1”
40617 • Item No. 101
• Close Quarters Cutter
• Capacity 1/4”-1.1/8”
32975 • Item No.103
• Close Quarters Cutter
• Capacity 1/8”-5/8”
97787 • Item No.117
• Close Quarters Quick-Feed Cutter
• Capacity 3/16”-15/16”
32985 • Item No.104
• Close Quarters Cutter
• Capacity 1/8”-15/16”
86127 • Item No.118
• Close Quarters Cutter
• Capacity 1/4”-1.1/8”
31622 • Item No.150
• Constant Swing Cutter
• Capacity 1/8”-1.1/8”
31627 • Item No.150
• Above w/H-D Wheel(s)
• Capacity 1/8”-1.1/8”
33055 • Item No.205
• Ratcheting Encl. Feed Cutter
• Capacity 1/4”-2.3/8”
32920 • Item No.15
• Tubing and Conduit Cutter
• Capacity 3/16”-1.1/8”
32930 • Item No.20
• Tubing and Conduit Cutter
• Capacity 5/8”-2.1/8”
32940 • Item No.30
• Tubing and Conduit Cutter
• Capacity 1”-3.1/8”
32955 • Item No.40
• Ratcheting Encl. Feed Cutter
• Capacity 1.1/2”-4.1/8”
33040 • Item No.133P
31667 • Item No.156P
31632 • Item No.151
• Quick-Acting Cutter
• Capacity 1/4”-1.5/8”
31642 • Item No.152
• Quick-Acting Cutter
• Capacity 1/4”-2.5/8”
36592 • Item No.153
• Above w/Wheel For Plastic
• Capacity 1.1/4”-3.1/2”
31652 • Item No.154
• Quick-Acting Cutter
• Capacity 1.7/8”-4.1/2”
31662 • Item No.156
• Quick-Acting Cutter
• Capacity 4”-6.5/8”
31637 • Item No.151P
• Above w/Wheel For Plastic
• Capacity 1/8”-1.1/4”
31647 • Item No.152P
• Above w/Wheel For Plastic
• Capacity 1/4”-2”
36597 • Item No.153P
• Quick-Acting Cutter
• Capacity 1”-3”
31657 • Item No.154P
• Above w/Wheel For Plastic
• Capacity 1.1/2”-4”
31667 • Item No.156P
• Above w/Wheel For Plastic
• Capacity 4”-6”

สินค้าขายดี / Hot Items