สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : อะไหล่ล้อแต่งหน้าหินเจียร์ Replacement Parts

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Replacement Parts


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-495-2000K Side Bush for Type No.0
KEN-495-2010K Cutter Bush for Type No.1
KEN-495-2020K Cutter Bush for Type No.2
KEN-495-3000K Spare Spindle for Type No.0
KEN-495-3010K Spare Spindle for Type No.1
KEN-495-3020K Spare Spindle for Type No.2
KEN-495-4010K Side Washer for Type No.1
KEN-495-4020K Side Washer for Type No.2