สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Feeler Gauges - METRIC

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

Quality industrial with hardened and polished taper
blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly
marked for easy identification.
Metric:
Manufactured to BS 957 : 1969
Part 1 (Metric).
Range:
10 Blade: .05, .10, .15, .20, .30, .40,
.50, .60, .70, and .80mm.
13 Blade: .05, .1, .15, .2, .25, .3,
.4, .5, .6, .7, .8,
.9 and 1mm.
20 Blade: .05, .1, .15, .2, .25,
.3, .35, .4, .45, .5, .55,
.6, .65, .7, .75, .8, .85, 9,
.95 and 1mm.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-518-0710K Number of blades:10 (mm) Blade Length:100 mm
KEN-518-0740K Number of blades:13 (mm) Blade Length:100 mm
KEN-518-0780K Number of blades:20 (mm) Blade Length:100 mm

สินค้าขายดี / Hot Items