สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Feeler Gauges - INCH

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

Quality industrial with hardened and polished taper
blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly
marked for easy identification.
Inch:
Manufactured to BS 957 : 1941 Part 1 (Inch).
Range:
10 Blade: .0015”, .002”, .003”, .004”, .006”, .008”, .010”,
.012”, .015” and .025”.
18 Blade: .0015”, .002”, .0025”, .004”, .005”, .006”, .007”,
.008”, .009”, .010”, .011”, .012”, .014”, .015”,
.019”, .020”, .024” and .025”.
26 Blade: .0015”, .002”, .0025”, .003”, .004”, .005”, .006”,
.007”, .008”, .009”, .010”, .011”, .012”, .013”,
.014”, .015”, .016”,
.017”, .018”, .019”,
.020”, .021”, .022”,
.023”, .024” and
.025”.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-518-0610K Number of blades:10 (INCH) Blade Length:100 mm
KEN-518-0650K Number of blades:18 (INCH) Blade Length:100 mm
KEN-518-0690K Number of blades:26 (INCH) Blade Length:100 mm

สินค้าขายดี / Hot Items