สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Heavy Duty Sack Trucks

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

รถเข็น 2 ล้อ
High quality tubular steel frame with solid rubber tyres and hand grips on the handles. Self-assembly wheels. Capacity: 100 and 200kg.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
CTL-985-2000D • Capacity : 100 KG
• Colour : Blue
• Weight : 10.3 kg
CTL-985-2010E • Capacity : 200 KG
• Colour : Red
• Weight : 11.7 kg