สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ME, MEH Series

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ชนิดเสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ
ME ,MEH series
การใช้งานโดยทั่วไป(APPLICATIONS)
เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเหล็กหล่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาวะที่ต้องการความทนทานโดยเหมาะสำหรับ
-งานระบบน้ำในงานการเกษตร(Agicultural irrigation)
-งานให้น้ำแบบฉีดฝอยในสวนหรือโรงเรือน(Water sprinkling in green house or garden)
-งานระบายน้ำในสถานที่ก่อสร้าง(Construction site and civil work)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ME-400 • ท่อส่ง(mm) : 50mm(2")
• ลูกลอยแบบ : -
• พิกัดมอเตอร์(w) : 400w
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 13
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 290
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 19
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2
ME-400F • ท่อส่ง(mm) : 50mm(2")
• ลูกลอยแบบ : ออโต้ลูกลอยเดี่ยว
• พิกัดมอเตอร์(w) : 400w
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 13
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 290
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 19
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2
ME-400FF • ท่อส่ง(mm) : 50mm(2")
• ลูกลอยแบบ : ออโต้ลูกลอยคู่
• พิกัดมอเตอร์(w) : 400w
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 13
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 290
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 19
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2
ME-750 • ท่อส่ง(mm) : 80mm(3")
• ลูกลอยแบบ : -
• พิกัดมอเตอร์(w) : 750W
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 16
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 380
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 20
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2
ME-750F • ท่อส่ง(mm) : 80mm(3")
• ลูกลอยแบบ : ออโต้ลูกลอยเดี่ยว
• พิกัดมอเตอร์(w) : 750W
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 16
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 380
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 20
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2
ME-750F 2" • ท่อส่ง(mm) : 50mm(2")
• ลูกลอยแบบ : ออโต้ลูกลอยเดี่ยว
• พิกัดมอเตอร์(w) : 750W
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 16
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 380
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 20
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2
ME-750FF • ท่อส่ง(mm) : 80mm(3")
• ลูกลอยแบบ : ออโต้ลูกลอยคู่
• พิกัดมอเตอร์(w) : 750W
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 16
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 380
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 20
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2
MEH-750 • ท่อส่ง(mm) : 20mm(3/4")
• ลูกลอยแบบ : -
• พิกัดมอเตอร์(w) : 750W
• ระบบไฟฟ้า(v/ph) : 220v/1ph
• Head สูงสุด(m) : 30
• ปริมาณน้ำสูงสุด(l/min) : 175
• น้ำหนัก(kg)(ไม่รวมสายไฟ) : 18
• ความยาวสายไฟ(m) : 5.2