สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Taper Gauge with Metal Case

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

เตเปอร์เกจ
Taper Gauge with Metal Case
Model Number: 62603

Specifications
-Made in Japan
-Stainless
-Etched graduation
-Metal case attached


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
62603 • Description of goods : TAPER GAUGE with STEELCASE
• Measurement Range(mm) : 1 ~ 15
• Weight : 25g
• Inner Unit : 10