สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : 100 (M 240)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

เหล็กตอกตัวเลข 0-9 รุ่น 100 (M 240)
STAMPING NUMBER 0-9 No. 100 (M240)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
100 (M 240) • Description : เหล็กตอกตัวเลข
• Size mm (inch) : 1.0 (3/64")
• Size mm (inch) : 1.5 (1/16")
• Size mm (inch) : 2.0 (5/64")
• Size mm (inch) : 2.5 (3/32")
• Size mm (inch) : 3.0 (1/8")
• Size mm (inch) : 4.0 (5/32")
• Size mm (inch) : 5.0 (3/16")
• Size mm (inch) : 6.0 (1/4")
• Size mm (inch) : 7.0 (9/32")
• Size mm (inch) : 8.0 (5/16")
• Size mm (inch) : 10.0 (3/8")
• Size mm (inch) : 12.0 (1/2")
• Size mm (inch) : 16.0 (5/8")