สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : อะไหล่ใบเลื่อยคันธนู

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Irwin Jack Gardening Bow Saw Blade
อะไหล่ใบเลื่อยคันธนู
ใบเลื่อยตัดไม้สดและสำหรับตัดไม้แห้ง ด้วยฟันที่ถี่ละเอียด สามารถใช้ตัดแต่งงานตัดที่ละเอียดจนถึงงานไม้แข็ง


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TXP3020533000 • Description : ใบเลื่อยตัดไม้แห้ง
• ความยาวใบเลื่อย : 21"
TXP3020610000 • Description : ใบเลื่อยตัดไม้แห้ง
• ความยาวใบเลื่อย : 24"
TXP3020762000 • Description : ใบเลื่อยตัดไม้แห้ง
• ความยาวใบเลื่อย : 30"
TXP3024533000 • Description : ใบเลื่อยตัดไม้สด
• ความยาวใบเลื่อย : 21"
TXP3024610000 • Description : ใบเลื่อยตัดไม้สด
• ความยาวใบเลื่อย : 24"