สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : คาลิปเปอร์ ตีนผี INSIZE 7240 series

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

คาลิปเปอร์ ตีนผี INSIZE 7240 series
คาลิปเปอร์แบบ ตีนผี INSIZE Inside Caliper
คาลิปเปอร์วัดใน (ตีนผี) ผลิตจากเหล็ก carbon steel
ใช้วัดถ่ายขนาดภายในชิ้นงาน เช่น รูท่อกลม รูท่อเหลี่ยม
เมื่อวัดแล้วต้องนำไปเทียบค่ากับบรรทัดเพื่ออ่านสเกล
มีความยาว 6 ขนาดให้เลือกใช้ ได้แก่
6", 8", 10", 12", 16", และ 24"


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
7240-150 • Length : 150 mm/6"
• Range 15-150 mm
7240-200 • Length : 200 mm/8"
• Range 15-200 mm
7240-250 • Length : 250 mm/10"
• Range 15-250 mm
7240-300 • Length : 300 mm/12"
• Range 15-300 mm
7240-400 • Length : 400 mm/16"
• Range 15-400 mm
7240-600 • Length : 600 mm/24"
• Range 15-600 mm