สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Tube Expanders

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ที่เบ่งท่อ


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
WSR032 ขยายได้ 10-11.50มม., ความยาวลูกกลิ้ง 20, Dia.ท่อ 1/2"
WSR040 ขยายได้ 13-15มม., ความยาวลูกกลิ้ง 20, Dia.ท่อ 5/8"
WSR048 ขยายได้ 16-18.50มม., ความยาวลูกกลิ้ง 20, Dia.ท่อ 3/4"
WSR056 ขยายได้ 19-22มม., ความยาวลูกกลิ้ง 20, Dia.ท่อ 7/8"
WSR100 ขยายได้ 22-25.50มม., ความยาวลูกกลิ้ง 25, Dia.ท่อ 1"
WSR108 ขยายได้ 25-28.50มม., ความยาวลูกกลิ้ง 25, Dia.ท่อ 1.1/8"
WSR116 ขยายได้ 26-30มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 1.1/4"
WSR124 ขยายได้ 29-34มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 1.3/8"
WSR132 ขยายได้ 32-37มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 1.1/2"
WSR140 ขยายได้ 35-41มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 1.5/8"
WSR148 ขยายได้ 37-44มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 1.3/4"
WSR156 ขยายได้ 40-46มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 1.7/8"
WSR200 ขยายได้ 44-51มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 2"
WSR208 ขยายได้ 47-55มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 2.1/8"
WSR216 ขยายได้ 50-58มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 2.1/4"
WSR232 ขยายได้ 56-65มม., ความยาวลูกกลิ้ง 30, Dia.ท่อ 2.1/2"
WSR240 ขยายได้ 60-70มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 2.5/8"
WSR248 ขยายได้ 63-73มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 2.3/4"
WSR256 ขยายได้ 65-76มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 2.7/8"
WSR300 ขยายได้ 68-79มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 3"
WSR308 ขยายได้ 71-82มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 3.1/8"
WSR316 ขยายได้ 74-86มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 3.1/4"
WSR324 ขยายได้ 78-89มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 3.3/8"
WSR332 ขยายได้ 80-92มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 3.1/2"
WSR340 ขยายได้ 82-95มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 35
WSR348 ขยายได้ 85-97มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 3.3/4"
WSR400 ขยายได้ 90-102มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 4"
WSR416 ขยายได้ 98-110มม., ความยาวลูกกลิ้ง 35, Dia.ท่อ 4.1/4"