สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ รุ่น ATLANTIC


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 90 บาร์ รุ่น ANGARA


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 140 bar Bosch รุ่น AQT 45-14 x


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 145 บาร์ รุ่น K5FULLCONTROL


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์ รุ่น K 4 PREMIUM


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ รุ่น K 3.450


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์ รุ่น K 2.420 AIRCON


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ รุ่น K 2.360


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 200-250 บาร์ รุ่น HD 7/20G Classic


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LKX-1310LP (110 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LKX-2015LP (200 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง NPX-1813XP (180 Bar)


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ รุ่น NPX-1211XP


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์ รุ่น MISSOURI


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 180 บาร์ รุ่น THERMIC-10D


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 170 บาร์ รุ่น LMX-1713T


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 200 บาร์ รุ่น COLUMBIA-2015LP


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์ รุ่น COLUMBIA-1515LP


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 125 บาร์ รุ่น COLUMBIA-1211LP


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์ รุ่น K 2.050


 
of 3