สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : Osaki Power Tools (UK)
สินค้า : Cold Water Pressure Washer


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K5FULLCONTROL (145 Bar )


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 4 PREMIUM (130 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 3.450 (120 Bar)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2.420 AIRCON (100 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2.360 (120 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K 2.350 (110 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K 2.050 (100 Bar)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD5/11CAGE ( 110-160 Bar )


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/16-4MEF (160-190 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/16-4M (160-190 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/12-4C (120-160 Bar)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15CEF (150-190 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15C (150-190 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น HD 5/12C-N (120-175 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น HD 5/11P (110-160 Bar)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/20G Classic ( 200-250 Bar )


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/18-4M ( 180-215 Bar )


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/11-4 (110-150 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15-4 (150-190 Bar)


 
of 4