สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รถพ่วง / รถลากสี่ล้อ (11 รายการ)
รถเข็นก่อสร้าง (2 รายการ)
รถเข็นดอลลี่ (2 รายการ)
รถเข็นพลาสติกสองล้อ (1 รายการ)
รถเข็นสี่ล้องานหนัก (10 รายการ)
รถเข็นสี่ล้องานเบิกจ่ายสโตร์ (5 รายการ)
รถเข็นสี่ล้อถาดพลาสติก (3 รายการ)
รถเข็นสี่ล้อถาดสแตนเลส (15 รายการ)
รถเข็นสี่ล้อถาดเหล็ก (13 รายการ)
รถเข็นสี่ล้อทรงสูง (2 รายการ)
รถเข็นสี่ล้อพื้นสแตนเลส (8 รายการ)
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็ก (40 รายการ)
รถเข็นอลูมิเนียม / รถเข็นสแตนเลสสองล้อ (9 รายการ)
รถเข็นเก็บร่ม (1 รายการ)
รถเข็นเฉพาะทาง (4 รายการ)
รถเข็นเหล็กสองล้อ (2 รายการ)
รถเข็นโรงแรม (21 รายการ)
รถเข็นไต่บันได (4 รายการ)
อุปกรณ์เสริมรถเข็น (1 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : รถเข็นอเนกประสงค์

 

แบรนด์ : JUMBO (Thailand)
สินค้า : รถเข็นดอลลี่กลม SRH26SN


 

แบรนด์ : JUMBO (Thailand)
สินค้า : รถเข็นพื้นเหล็ก HB-210J


 

แบรนด์ : JUMBO (Thailand)
สินค้า : รถเข็นดอลลี่กลม SR26SN (ไม่รวมถัง)


 

แบรนด์ : JUMBO (Thailand)
สินค้า : FDL ดอลลี่สำหรับลังพลาสติก แบบใช้งานทั่วไป


 

 

แบรนด์ : JUMBO (Thailand)
สินค้า : ADL-7747 ดอลลี่สำหรับลังพลาสติก แบบปรับขนาดได้


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นพื้นเหล็ก มือจับเดียว พับไม่ได้


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นพื้นเหล็ก มือจับเดียว พับได้


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นถาดสแตนเลส 3 ชั้น มือจับเดียว


 

 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นถาดสแตนเลส 2 ชั้น มือจับด้านเดียว


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นสแตนแลส 3 ชั้น มือจับ 2 ด้าน


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น มือจับ 2 ด้าน


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับเดียวพับไม่ได้ มีขอบกันตก


 

 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับเดียว พับไม่ได้


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับเดียวพับไม่ได้


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับได้ มีขอบกันตก


 

แบรนด์ : HEAVY
สินค้า : รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับได้


 

 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : รถเข็นสี่ล้อถาดเหล็ก OK-EX3


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : รถเข็นสี่ล้อถาดเหล็ก OK-TC-A3


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : รถเข็นสี่ล้อถาดเหล็ก OK-TC-AX3


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : รถเข็นสี่ล้อถาดเหล็ก OK-TC-0302


 
of 8