สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : HYPER C-2021LP เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 200 (น้ำเย็น)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : HERO เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 105 บาร์


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : INDEPENDENT 2700 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 200 บาร์


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : ARAL-1211LP เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 30-125 บาร์ (น้ำเย็น)


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : ARAL-2015LP เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 30-200 บาร์ (น้ำเย็น)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : COLUMBIA-1515LP เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์ (น้ำเย็น)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : COLUMBIA-1211LP เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 125 (น้ำเย็น)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : H-110V2 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : H-130V2 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : INDEPENDENT 1900 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 130 บาร์


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : H-150V2 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : PRO-140 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 140 บาร์


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : PRO-160 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : K031-HD4/10X Classic เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์ รุ่น Easy Aquatak 110 (AQT33-11) (06008A7FK0)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์ รุ่น K 2 Full Control


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์ รุ่น K 2 CLASSIC


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110-150 บาร์ รุ่น HD 7/11-4


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD 6/15-4


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-55 (115-130 บาร์)


 
of 3