สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์ รุ่น Easy Aquatak 110 (AQT33-11) (06008A7FK0)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์ รุ่น K 2 Full Control


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110 บาร์ รุ่น K 2 CLASSIC


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110-150 บาร์ รุ่น HD 7/11-4


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD 6/15-4


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-55 (115-130 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-65 X (130-160 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 185 บาร์ รุ่น GHP 5-75 (140-185 บาร์)


 

 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง Bosch รุ่น AQT 45-14 X


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง รุ่น GHP 8-15 XD (150-160 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 150 บาร์ รุ่น GHP 6-14 (140-150 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-13 C (130-140 บาร์)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์ รุ่น HD5/11CAGE


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120-160 บาร์ รุ่น HD6/12-4C


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น 110-160 บาร์ รุ่น HD5/11PEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 170-200 บาร์ รุ่น HD5/17CEF


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120-175 บาร์ รุ่น HD5/12CEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD6/15-4


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160-190 บาร์ รุ่น HD6/16-4MEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD6/15CEF


 
of 2