สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
กิ๊ปรัดเทปสแตนเลส (2 รายการ)
คีมหนีบเหล็กพืด (2 รายการ)
เครื่องรัดพลาสติก เครื่องรัดเหล็กพืด (7 รายการ)
เครื่องรัดเทปสแตนเลส (2 รายการ)
เครื่องแม็กกล่อง (2 รายการ)
เทปกระดาษ (8 รายการ)
เทปปิดกล่องโอพีพี (6 รายการ)
เทปพลาสติก (13 รายการ)
เทปสแตนเลส (3 รายการ)
เทปโฟม (12 รายการ)
ปลอกหุ้มแบบตาข่าย (1 รายการ)
ปืนยิงลวดเย็บ (4 รายการ)
ลวดเย็บ (3 รายการ)
ลังกระดาษ (1 รายการ)
ลานรัดแหวน (2 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องมัดพลาสติก OK-UN-8003


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องยิงกล่องใช้มือ OK-MS-1001


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องยิงกล่องใช้ลม OK-AS-2001


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : 14 Day Blue Masking Tape


 

 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Coloured Polypropylene Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Polypropylene Carton Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : High Grade Vinyl Carton Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Polypropylene High Grade Tape


 

 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Double-Sided Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Low Tac Tape Black


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : 'Acrylic' Low Noise Packing Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Vinyl Tape


 

 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Masking Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Waterproof Cloth (Duct) Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Coloured Waterproof Cloth (Duct) Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Aluminium Foil Tape


 

 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : All Weather Outdoor Tape


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : PVC Insulation Tapes


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : ลังกระดาษ


 

แบรนด์ : AVON (UK)
สินค้า : Global Protective Sleeving


 
of 3