สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

 

แบรนด์ : KANON
สินค้า : ประแจปอนด์แบบดิจิตอล DLT-N200-UC


 

แบรนด์ : KANON
สินค้า : ประแจปอนด์แบบดิจิตอล DLT-N100-UC


 

แบรนด์ : KANON
สินค้า : ประแจปอนด์แบบดิจิตอล DLT-N50-UC


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด รุ่น 263 (SQ.DR.3/8,1/2)


 

 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.1/2


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.3/4


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจขันทดแรง 5:1 รุ่น 280


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 3/4" รุ่น 265


 

 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 1/2" รุ่น 263L


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 1/2" รุ่น 263B


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 1/2" รุ่น 263A


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์แบบเกจ รุ่น 262


 

 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์แบบเกจ รุ่น 261


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ประแจปอนด์แบบเกจ รุ่น 260


 

แบรนด์ : UNIOR (Slowenia)
สินค้า : ด้ามขันปอนด์ รุ่น 264


 

แบรนด์ : CDI (USA)
สินค้า : Torque Wrenches - Click Type วัดได้ทั้ง IN LBS( นิ้วปอนด์) / NM. (นิวตันเมตร)


 

 

แบรนด์ : FORCE (Taiwan)
สินค้า : ประแจปอนด์วัดแรงบิด 647 วัดได้ NM ( นิ้วตันเมตร)


 

แบรนด์ : FORCE (Taiwan)
สินค้า : ประแจปอนด์วัดแรงบิด 647(Ft-lbs) วัดได้ FT.LBS ( ฟุตปอนด์)


 

แบรนด์ : ISO TORQ (Spain)
สินค้า : Industrial Torque Wrench


 

แบรนด์ : NOVATORK (USA)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ ชนิดดิจิตอลด้ามยาง รุ่น EEM Series วัดได้ทั้ง NM.( นิวตันเมตร) / FT LBS. ( ฟุตปอนด์)


 
of 4