สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

 

แบรนด์ : MAKITA (Japan,China)
สินค้า : ดูดฝุ่นไร้สาย DCL182


 

แบรนด์ : MAKITA (Japan,China)
สินค้า : BCL140Z


 

แบรนด์ : MAKITA (Japan,China)
สินค้า : CL100D


 

แบรนด์ : MAKITA (Japan,China)
สินค้า : CL070D


 

 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 597-04-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นซุปเปอร์ ขนาด 20 ลิตร


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 963-06-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นโบลเวอร์แวค ขนาด 25 ลิตร


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 924-11-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นอัลตร้า ขนาด 60 ลิตร


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : ชุดดูดฝุ่นอเนกประสงค์ BOSCH รุ่น GAS 11-21


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่นน้ำ/แห้ง WD 5 Premium (230 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 30/1 Me Classic (227 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 38/1 Me Classic (227 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดุดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 27/1 (200 millibar)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 48/1 (200 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 70/2 (220 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 70/2 ME (225 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 35/1 Ap (254 millibar)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 45/1 TACT (254 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 65/2 Ap (254 millibar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ NT 75/2 Ap Me Tc (254 millibar)


 

แบรนด์ : MAKITA (Japan,China)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น DCL180


 
of 4