สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า

 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : ต๊าปเกลียวประปาใช้มือ BSPT( เกลียวประปา) OK-114


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : ต๊าปเกลียวประปาใช้มือ BSPT( เกลียวประปา) OK-112


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT201 (REX TYPE)


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT402


 

 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT402P


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT403


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT404


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT402M (REX TYPE)


 

 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : หัวต๊าปเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ขาตั้งเครื่องต๊าป


 

แบรนด์ : REX (Japan)
สินค้า : ชุดฟันต๊าปเกลียวมิล (Metric)


 

แบรนด์ : REX (Japan)
สินค้า : ชุดฟันต๊าปเกลียวหุน น็อต เหล็กเส้น BSW


 

 

แบรนด์ : REX (Japan)
สินค้า : ชุดฟันต๊าปเกลียวไฟฟ้า คอนดูด NPT


 

แบรนด์ : REX (Japan)
สินค้า : ชุดฟันต๊าปเกลียวท่อประปา BSPT


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ตลับต๊าปทำเกลียว


 

แบรนด์ : ASADA (Japan)
สินค้า : R70881


 

 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ชุดตลับต๊าปทำเกลียวพร้อมด้าม


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Drop Head Threader


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปสำหรับตลับทุกรุ่น


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปสำหรับเครื่องต๊าปทุกรุ่น


 
of 3