สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า

 

แบรนด์ : REX (Japan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวมือ 2R4 (1.1/4") (R0200)


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปมือสำหรับทุกรุ่น HS F/SS เกลียว NPT


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปมือสำหรับทุกรุ่น HS เกลียว NPT, BSPT


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปเครื่องสำหรับทุกรุ่น HS เกลียว UNC, UNF, BSW.


 

 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปมือสำหรับทุกรุ่น ALLOY เกลียว NPT, BSPT, BSPP, BEC


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปเครื่องสำหรับทุกรุ่น ALLOY เกลียว UNC, UNF, BSW


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปเครื่องสำหรับทุกรุ่น HS เกลียว UNC, UNF, BSW


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปเครื่องสำหรับทุกรุ่น ALLOY เกลียว NC, BSW, UNF


 

 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปเครื่องสำหรับทุกรุ่น HS F/SS เกลียว NPT, BSPT


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปเครื่องสำหรับทุกรุ่น HS เกลียว NPT, NPSM, BSPT, BSPP


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ฟันต๊าปเครื่องสำหรับทุกรุ่น ALLOY เกลียว NPT, BSPT


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : ต๊าปเกลียวประปาใช้มือ BSPT( เกลียวประปา) OK-114


 

 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : ต๊าปเกลียวประปาใช้มือ BSPT( เกลียวประปา) OK-112


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT201 (REX TYPE)


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT402


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT402P


 

 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT403


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT404


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า OK-KT402M (REX TYPE)


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : หัวต๊าปเครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า


 
of 3