สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
BOSCH (Germany) (6 รายการ)
KARCHER (Germany) (10 รายการ)
LAVOR (Italy) (4 รายการ)
Osaki Power Tools (UK) (2 รายการ)
ZINSANO (Italy) (3 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์ รุ่น HD5/11CAGE


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120-160 บาร์ รุ่น HD6/12-4C


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น 110-160 บาร์ รุ่น HD5/11PEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110-150 บาร์ รุ่น HD7/11-4


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 170-200 บาร์ รุ่น HD5/17CEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120-175 บาร์ รุ่น HD5/12CEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD6/15-4


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160-190 บาร์ รุ่น HD6/16-4MEF


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD6/15CEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 - 225 บาร์ รุ่น HD6/15MEF


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-13 C


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 150 บาร์ รุ่น GHP 6-14


 

 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 160 บาร์ รุ่น GHP 8-15 XD


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-55


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 160 บาร์ รุ่น GHP 5-65 X


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 185 บาร์ รุ่น GHP 5-75


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 170 บาร์ รุ่น LMX-1713T


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 200 บาร์ รุ่น COLUMBIA-2015LP


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 บาร์ รุ่น COLUMBIA-1515LP


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 125 บาร์ รุ่น COLUMBIA-1211LP


 
of 2