สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
BOSCH (Germany) (2 รายการ)
KARCHER (Germany) (12 รายการ)
KRANZLE (Germany) (8 รายการ)
LAVOR (Italy) (4 รายการ)
Osaki Power Tools (UK) (2 รายการ)
ZINSANO (Italy) (6 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 10/25-4S ( 30-250 Bar )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง VIO


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง CASPIAN


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น VIP BLU


 

 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HRK 15.20


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง XMT 11.15


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น ZNT 8.14


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Bosch รุ่น GHP 8-15 XD Professional (150bar)


 

 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง Bosch รุ่น GHP 5-13 C


 

แบรนด์ : Osaki Power Tools (UK)
สินค้า : 110 Bar Cold Water Pressure Washer


 

แบรนด์ : Osaki Power Tools (UK)
สินค้า : Cold Water Pressure Washer


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD5/11CAGE ( 110-160 Bar )


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/16-4MEF (160-190 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/16-4M (160-190 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/12-4C (120-160 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15CEF (150-190 Bar)


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15C (150-190 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น HD 5/12C-N (120-175 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น HD 5/11P (110-160 Bar)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 7/18-4M ( 180-215 Bar )


 
of 2