สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
INSIZE (China) (1 รายการ)
KENNEDY (UK) (17 รายการ)
OXFORD (UK) (5 รายการ)
SOLAR (UK) (2 รายการ)
STARRETT (UK) (1 รายการ)
VERTEX (Taiwan) (13 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องมือวัดละเอียด

 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์ 6201-60


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก พร้อมสายน้ำหล่อเย็น VMH series


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก พร้อมสายน้ำหล่อเย็น VMH series


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VH mini magnetic base


 

 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VMF mini deluxe universal


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VMF mini magnetic base


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ฐานแม่เหล็ก VMB magnetic base only


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก พร้อมแว่นขยาย VML-M


 

 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VML series


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VMB flexible arm


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VMB dial indicator


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VMB universal arm type


 

 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VMB series


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก VMB series


 

แบรนด์ : STARRETT (UK)
สินค้า : MAGNETIC BASE INDICATOR HOLDERS


 

แบรนด์ : SOLAR (UK)
สินค้า : TOOL MAKER'S UNIVERSAL SURFACE GAUGES


 

 

แบรนด์ : SOLAR (UK)
สินค้า : Magnetic Base


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Magnetic stand fitments


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Heavy Duty Fitment - Fine Adjusting


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Medium Duty Fitment - Plain


 
of 2